top of page
06 Vaishishsthye.jpg
आम्ही कवठेकर - अमृत महोत्सवी वर्ष (२०२२ - २०२३ )

       पंढरपूर एज्युकेशन सोसायटीच्या कवठेकर प्रशाला, नाथ चौक आणि अध्यापक विद्यालय पंढरपूर, या दोन्ही शाखा सन २०२२ - २०२३ मध्ये आपला अमृत महोत्सव साजरा करत आहेत. यानिमित्ताने ही वेबसाईट प्रकाशित करीत आहोत. गेल्या ७५ वर्षात संस्थेने केवळ संख्यात्मक प्रगतीवर समाधान न मानता गुणात्मक प्रगती केलेली आहे. हे आपण आत्तापर्यंत आमचे कडून इयत्ता दहावी मध्येबोर्ड गुणवत्ता यादी मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून, त्याचप्रमाणे इयत्ता दहावीच्या  वाढत जाणाऱ्या निकालाच्या चढत्या आलेखावरून पाहू शकता. नुसत्या दहावीच्या परीक्षेत विद्यार्थांना गुणवत्ता यादीमध्ये आणणे व शाळेच्या विकासाचा आलेख उंचावणे हा आमचा कधीही उद्देश नव्हता. तर भारातीय संस्कृती आणि सभ्यता यांचे पालन आणि जतन ही आमच्या मुलांची प्राथमिकता आजही आहे. शिक्षण शास्त्राच्या व्याख्येनुसार विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे अंतिम उद्दिष्ट होते आणि आहे. त्यानुसारच शहर, जिल्हा, राज्यस्तरावर होणाऱ्या विविध क्रीडा स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन, कला आणि रांगोळी स्पर्धा तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी नेतृत्व केले आहे. आणि नेत्र दीपक यश मिळवून सोलापूर जिल्ह्यामधील नव्हे तर महाराष्ट्रातील एक नामवंत संस्था म्हणून आम्हाला नावलौकिक मिळवून दिला आहे. 

laLFkslkBh vkiys vkfFZkd ;ksxnku egRokps vkgs ++ + +

PANDHARPUR EDUCATION SOCIETY

Bank : BANK OF INDIA, (Pandharpur Branch)

Account Number : 071710100013920

IFSC CODE : BKID0000717

​ आयकर खाते कलम क्रमांक ८० जी नुसार आपण आम्हाला दिलेली मदत आयकरमुक्त राहील.

bottom of page